Werkwijze

U wordt alleen en/of met één of meer familieleden uitgenodigd om te onderzoeken welke problemen u ervaart, welke veranderingen u wenst en wat de meest passende weg is om tot die verandering te komen. Het doel van de therapie is het samen zoeken naar oplossingen. Ik sta dus niet alleen stil bij problemen, maar kijk juist ook naar de mogelijkheden en sterke kanten van uzelf en van uw omgeving.

Mocht uw vraag toch niet goed bij mijn aanbod blijken te passen, denk ik met u mee over een alternatief. Ik beschik over een goed verwijzingsnetwerk. Ik heb een kort lijntje met de collega’s van het gezondheidscentrum (www.gezondheidscentrum-vondellaan.nl).

Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag en samen met u te kijken naar mogelijkheden voor verandering. Een behandeling staat of valt met een goede samenwerking met u. Tijdens de behandeling wordt steeds besproken of de behandeling goed verloopt, of ik u goed begrijp en of de gewenste doelen worden gehaald. Ook kan het zijn dat de gesprekken plaatsvinden met twee therapeuten (co-therapie). Dit wordt altijd met u overlegd.

Aan het einde van ons proces staan we uitgebreid met elkaar stil bij wat de opbrengsten van de therapie zijn en hoe u een en ander heeft ervaren. Ook bespreek ik met u hoe u de gewenste resultaten vast kunt houden. Bij aanmelding vanuit de jeugd wordt naast de jongere/ouders/netwerk indien passend ook de verwijzer uitgenodigd.

Met de volgende collega therapeuten werk ik ook regelmatig met veel plezier en vertrouwen samen.

Nicoline de Wolf (www.Vondelhuys.nl/nicoline-de-wolf)
Kim de Carpentier (www.Vondelhuys.nl/kim-de-carpentier)