Voor wie

Systeemtherapie gaat ervan uit dat  problemen en klachten die mensen ervaren goed behandeld kunnen worden wanneer ook de context waarin het probleem zich voordoet een belangrijke plek krijgt in de behandeling. Bij de term “systeem” kan er gedacht worden aan de omgeving (thuis, school, werk ed), de onderlinge relaties tussen mensen, maar ook het verleden, heden en toekomst. Bekende vormen van systeemtherapie zijn gezins- en relatietherapie. Systeemtherapie kan ook helpend zijn bij individuele psychische klachten. Met wat voor soort vragen kunt u bij mij terecht ?

Voorbeelden van vragen zijn:

Bij kinderen en jongeren:

 • Opvoedings- en gedragsproblemen
 • Rouw
 • Druk gedrag
 • Ingrijpende gebeurtenis meegemaakt/ trauma
 • Snel boos worden
 • Somber zijn
 • Angst en dwang

Bij volwassenen en gezinnen (naast bovengenoemde vragen)

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Vaak voorkomende conflicten
 • Relatieproblemen
 • (Ernstige) ruzies
 • Afstandelijkheid, uit elkaar gegroeid zijn
 • Problemen met intimiteit
 • Ingrijpende gebeurtenis meegemaakt/ trauma
 • Spanningen in een samengesteld gezin
 • Echtscheiding
 • Onbegrip
 • Gebrek aan contact
 • Communicatieproblemen
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Levensfaseproblemen
 • Problemen met zelfstandigheid, onzekerheid of assertiviteit
 • Zorgen om een familielid met psychiatrische problematiek