Verzekerde zorg

De praktijk biedt verzekerde zorg in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ). Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) valt onder de zorg dat door verzekeraars vergoed wordt. De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Hou er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken.Voor verzekerde zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Uw huisarts moet vermoeden dat er bij u of uw kind sprake is van een diagnose conform de zogenoemde DSM classificatie. Overleg met uw huisarts als u denkt hiervoor in aanmerking te komen. Houd er rekening mee dat voor volwassenen het eigen risico eerst wordt aangesproken.

De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft voor 2020 de volgende tarieven vastgesteld:
Basis GGZ Kort (BK) € 504,71
Basis GGZ Middel (BM) € 856,34
Basis GGZ Intensief (BI) € 1.373,34
Basis GGZ Chronisch (BC) € € 1.287,27
Onvolledig behandeltraject € 219,53

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen:zie www.skgz.nl