Verzekerde zorg

De praktijk biedt verzekerde zorg in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ). Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) valt onder de zorg dat door verzekeraars vergoed wordt. De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Hou er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken. Voor verzekerde zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Uw huisarts moet vermoeden dat er bij u of uw kind sprake is van een diagnose conform de zogenoemde DSM classificatie. Overleg met uw huisarts als u denkt hiervoor in aanmerking te komen. Houd er rekening mee dat voor volwassenen het eigen risico eerst wordt aangesproken.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen: zie www.skgz.nl