Onverzekerde zorg

Onverzekerde zorg

Uw zorgvraag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer er geen sprake is van een DSM-classificatie. Als voorbeeld hiervan zou gedacht kunnen worden aan ouder-kind-relatie problemen of aanpassingsproblemen. In dit geval ontvangt u een factuur van de praktijk waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor de betaling.

In 2021 hanteer ik de volgende tarieven:

€ 95,00 voor een gesprek van 45 minuten
€ 126,00 voor een gesprek van 60 minuten

In 2022 hanteer ik de volgende tarieven:

€ 105,00 voor een gesprek van 45 minuten
€ 133,00 voor een gesprek van 60 minuten
€ 160,00 voor een gesprek van 75 minuten

Bovenstaande tarieven zijn inclusief eventuele tussentijdse telefonische of e-mail-contacten, voorbereiding en rapportage, eventueel intercollegiaal overleg e.d. Voor groepsbehandelingen gelden er andere tarieven waarover ik u graag informeer.

Betaling door werkgever

Soms zijn werkgevers bereid om de kosten van psychologische behandeling van hun werknemers (deels) te vergoeden. Informeer bij uw werkgever (afdeling P&O, bedrijfsmaatschappelijke dienst) wat de mogelijkheden zijn voor u.