Kwaliteit en Privacy

Ik ben ingeschreven in het BIG-register en voldoe hiermee aan de vereiste opleiding, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden volgens de Wet ‘Beroepen in de gezondheidszorg’ (afgekort BIG; zie www.bigregister.nl). Daarnaast houd ik me aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Ik volg de beroepscode van de NVO.

Verder overleg ik regelmatig met collega’s (intervisie) om ervoor te zorgen dat ik breed blijf werken, denken en kijken.

Bij onvrede over de behandeling
Als u niet tevreden bent over uw behandeling dan kunt u dat altijd met mij bespreken. Wanneer het niet lukt om de problemen te verhelpen bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Voor het reglement en adressen verwijs ik u naar de beroepsvereniging van de vrijgevestigde psycho-therapeuten www.lvvp.info of naar de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (http://www.nvrg.nl).

Mijn kwaliteitsstatuut: kwaliteitsstatuut paula portegies

De praktijk hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via deze link kunt u concreet in de privacypolicy lezen op welke manier de praktijk dit heeft georganiseerd. Privacypolicy-Praktijk-Paula-Portegies