Aanmelden

Indien er sprake is van een spoedeisende situatie, neem dan contact op met uw huisarts of het jeugd- en gezinsteam.

Aanmelden kan telefonisch van maandag t/ m vrijdag: 06-37468188. U kunt ook een mailtje sturen naar info@paulaportegies.nl. Het is prettig als u uw telefoonnummer in uw mailtje zou willen vermelden!

Een eerste afspraak kan 5 weken na aanmelding gepland worden.